Ikon för Rikstermbanken

SRD

svenska termer: SRD
särskilda rasspecifika domaranvisningar
förklaring:

SRD är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet. SRD har arbetats fram i ett kontinuerligt och omfattande samarbete mellan utställningsdomare, berörda ras- och specialklubbar, veterinärmedicinskt sakkunniga och tillgänglig försäkringsstatistik.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014