Ikon för Rikstermbanken

RAS

svensk term: RAS
definition:

rasspecifik avelsstrategi

anmärkning:

En handlingsplan för aveln inom varje ras som registreras i SKK. Syftet är att uppfödarna inom rasen ska ha ett gemensamt verktyg för att kunna bedriva ett avelsarbete som är långsiktigt hållbart och som i stort strävar mot samma mål.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014