Ikon för Rikstermbanken

MHC

svensk term: MHC
förklaring:

En grupp gener som har en mycket central roll i immunförsvaret. MHC är ett generellt namn och används för att beskriva dessa gener i alla arter. Hos hund kallas MHC för DLA, Dog Leukocyte Antigen.

engelska termer: Major Histocompatibility Complex
MHC
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014