Ikon för Rikstermbanken

DNA-test

svenska termer: DNA-test
genetiskt test
förklaring:

Molekylärgenetiskt test. Innebär att man, baserat på ett blod- eller salivprov, kan avgöra vilken variant (allel) av en viss gen (vanligen ett sjukdomsanlag) en individ bär på.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014