Ikon för Rikstermbanken

BPH

svenska termer: BPH
beteende- och personlighetsbeskrivning hund
förklaring:

SKKs officiella mentalbeskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. En beskrivning för alla hundar, oavsett ras, som blev officiell år 2012.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014