Ikon för Rikstermbanken

överkorsning

svenska termer: överkorsning
genetisk rekombination
förklaring:

Viktigt fenomen under meiosen där de båda kromosomerna i ett par utbyter delar med varandra.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014