Ikon för Rikstermbanken

transocean sjöfart

svenska termer: transocean sjöfart
oceanfart
transocean trafik
översjötrafik
förklaring:

Bedrivs mellan olika kontinenter och omfattar trafik på de stora världshaven. De transoceana fartygen (seagoing ships) är dimensionerade för att klara vågor i storleksordningen 30 meter. De ska uppfylla internationella regelverk fastställda av FN-organet IMO. Fartygen är ofta mycket stora med lastkapacitet runt 300–500 000 ton eller 18 000 TEU eller för passagerarfartyg 5–6000 personer.

engelsk term: deep-sea shipping
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014