Ikon för Rikstermbanken

torrbulk

svensk term: torrbulk
definition:

gods som inte är flytande och inte transporteras paketerat

exempel:

Kol, malm, skogsprodukter och spannmål,

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014