Ikon för Rikstermbanken

tankfartyg

svensk term: tankfartyg
definition:

fartyg för flytande last som t.ex. olja och flytande naturgas

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014