Ikon för Rikstermbanken

skrubber

svensk term: skrubber
definition:

avgasrenare för framför allt svavel

anmärkning:

Avgaserna ”tvättas” vilket minskar utsläppen av SOₓ, svaveloxider. Alla fartyg kan inte installera skrubbrar och tekniken är under utveckling på sjösidan.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014