Ikon för Rikstermbanken

skepp

svensk term: skepp
definition:

fartyg vars skrov har en längd av 12 meter eller mer och en bredd av fyra meter eller mer

anmärkning:

Annat fartyg kallas båt. (Källa: Sjölagen) 

se även:
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014