Ikon för Rikstermbanken

sjöfart

svensk term: sjöfart
definition:

transport av människor och gods inom ett land, längs kuster och mellan länder och kontinenter

anmärkning:

Transporten sker med fartyg eller båtar i olika storlekar. Begreppet båt betecknar oftast en farkost mindre än 12 x 4 meter. Den juridiska definitionen av ett fartyg skiljer sig mellan olika regelverk och bestämmelser. Sjöfart räknas som ett av fyra trafikslag (väg, järnväg, luftfart och sjöfart), men betecknar ofta även näringen bakom, dvs. främst rederier och skeppsmäklare. Sjöfart i betydelsen transport ingår som ett av sju branschområden i den svenska maritima näringen och i det nationella maritima klustret.

ekvivalensanmärkning:

Sjöfart på engelska översätts oftast till shipping, men också i dess olika betydelser till navigation, seafaring, maritime traffic, transport by sea, sea transport, maritime sector och t.ex. maritime industry.

engelsk term: shipping
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014