Ikon för Rikstermbanken

single-window

svensk term: single-window
förklaring:

Single-window som beskriver möjligheten för transportörer att, på ett enda ställe, interagera med och rapportera information som krävs av myndigheter i samband med transporter (t.ex. tull, kustbevakning, maritima myndigheter etc.). I direktiv från EU ska alla medlemsstater implementera en nationell portal för myndighetsrapportering senast 2015.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014