Ikon för Rikstermbanken

rederiföretag

svenska termer: rederiföretag
rederi
definition:

företag som äger fartyg och bedriver sjöfart

anmärkning:

En äldre vanligt förekommande term är redare, vilket korrekt sett inte syftar på själva rederiföretaget utan på den person som äger det. I Sverige har rederier genom tiderna ofta varit familjeägda. Många är det fortfarande.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014