Ikon för Rikstermbanken

pråmfartyg

svenska termer: pråmfartyg
inlandsfartyg
inlandspråm
definition:

flatbottnad båt anpassad för sina farvatten (dvs. floder, sjöar, kanaler och väderskyddade kustzoner) med 2–4 mans besättning

anmärkning:

En modern typ av pråm. Denna typ av fartyg är vanlig på den europeiska kontinenten och trafikerar EU-klassade inlandsfarvatten. Det finns olika typer av inlandspråmar för godstransporter, t.ex. tankpråmar, bulkpråmar, containerpråmar och bilpråmar. Inlandspråmar kan ha egen motor eller sakna egen framdrift. De pråmar som saknar egen motor kopplas ihop med s.k. push-barges, korta bogserpråmar, som skjuter ett antal pråmar framför sig i konvojer.

I storlek är inlandspråmarna mellan längd/bredd 38,5 × 5 meter (350 ton) till typiskt 85 × 9,50 eller 110 × 11,4 meter (1350 ton respektive 3000 ton). Det finns även inlandsfartyg som är 135 meter långa och fraktar 500 containers (TEU) och tankfartyg som tar 15000 ton. Inlandsfartygen omfattar även passagerarfartyg.

Den EU-klassade inlandssjöfarten omfattar pråmfartyg specialiserade för bulk-, olje-, bil- och containerlaster samt passagerarfartyg. [De] är generellt klassade för zon 3, men vissa nationella regler kan åläggas fartyg för zon 1 och 2.

se även:
engelska termer: barge
inland shipping vessel
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014