Ikon för Rikstermbanken

pråm

svensk term: pråm
användningsområde: i svensk traditionell betydelse
definition:

enkelt fartyg utan överbyggnad för transport av gods på korta avstånd

anmärkning:

Pråmen har oftast ingen egen framdrift utan är avsedd för bogsering.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014