Ikon för Rikstermbanken

offentlig sjöfart

svensk term: offentlig sjöfart
förklaring:

Inget vedertaget begrepp men innefattar den sjöfart som bedrivs inom Försvarsmakten/Marinen samt inom andra statliga myndigheter, t.ex. Kustbevakningen, Polisen (sjöpolisen), Trafikverket (Färjerederiet) och Sjöfartsverket (lotsbåtar, isbrytare och arbetsfartyg).

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014