Ikon för Rikstermbanken

närsjöfart

svenska termer: närsjöfart
europasjöfart
kortsjöfart
definition:

trafik som går i slingor mellan hamnar inom Europa

anmärkning:

EU definierar närsjöfarten som trafik på hav, sjöar och mellan hamnar i geografiska Europa eller mellan dessa hamnar samt icke-europeiska länder vars kustlinje ligger vid de insjöar som angränsar EU-hamnar. Hamnarna i Marocko, Egypten, Israel och Ryssland (mot Barents hav, Vita havet och de ryska hamnarna i Östersjön) räknas in.

ekvivalensanmärkning:

”Coasting trade” används i många f.d. engelska kolonier. Inom EU har begreppen ”coastal trade” och ”coastwise water transportation” gått tillbaka.

engelska termer: short-sea shipping
SSS
coastal trade
coasting trade
coastwise trade /US/ 
coastwise water transportation
intercoastal navigation
intercoastal trade
marine highway traffic /US/ 
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014