Ikon för Rikstermbanken

maritim strategiprocess

svensk term: maritim strategiprocess
definition:

den klustergemensamma vision- och strategiprocess som Sjöfartsforum drev 2009–2013 där alla aktörer i det maritima klustret var välkomna att delta

anmärkning:

Under åren arbetade 22 olika arbetsgrupper med kartläggning, analys, mål och handlingsplaner. Mellan 50 och 150 företag och organisationer var aktiva i arbetet. Processen syftade till att klustret själv skulle ta ansvar för sin utveckling, samverka i högre grad, få samsyn kring viktiga frågor och finna en gemensam målbild framåt. Strategiprocessens viktigaste mål var – och är – att Sverige ska ha en politiskt beslutad maritim strategi som ger långsiktiga förutsättningar för den maritima näringen samt att sjöfarten ska öka i transportsystemet.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014