Ikon för Rikstermbanken

lastageplats

svensk term: lastageplats
definition:

enkel hamnanläggning

anmärkning:

Även ett äldre ord för en hamn.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014