Ikon för Rikstermbanken

kustsjöfart

svensk term: kustsjöfart
definition:

trafik mellan nationella hamnar som ingår i den inrikes sjöfarten

anmärkning:

Kustsjöfart kan även vara en del av en närsjöfartslösning eller en feederlösning som i sin slinga mellan europeiska hamnar även trafikerar flera svenska hamnar.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014