Ikon för Rikstermbanken

kommersiell sjöfart

svensk term: kommersiell sjöfart
förklaring:

Kommersiell sjöfart innefattar både handelssjöfarten, passagerarsjöfarten och den mindre godssjöfarten. Sjöfart finns även i offentlig regi inom t.ex. Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Trafikverket och t.ex. Försvarsmakten/Marinen.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014