Ikon för Rikstermbanken

knop

svensk term: knop
förklaring:

Enhet för ett fartygs fart. En knop är en distansminut per timme dvs. 1,85 km/h.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014