Ikon för Rikstermbanken

kluster

svensk term: kluster
definition:

företag, offentliga aktörer och akademi i samma näring och inom ett geografiskt avgränsat område

se även:
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014