Ikon för Rikstermbanken

intermodalitet

svenska termer: intermodalitet
co-modalitet
sammodalitet
förklaring:

Ett viktigt nyckelord för att skapa det hållbara transportsystemet. Det betyder konkret att en transport, från A till B, av en godsenhet eller av en passagerare sker med hjälp av flera trafikslag och omlastning däremellan. Godset, som oftast är lastat i containrar, växel- eller containerflak, semitrailrar eller lastbilar, transporteras på tåg, lastbil eller fartyg. Ökad intermodalitet och en optimal integration mellan trafikslagen är en central del av den europeiska transportpolitiken.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014