Ikon för Rikstermbanken

inrikes sjöfart

svensk term: inrikes sjöfart
definition:

transportarbetet inrikes (mellan svenska hamnar) för gods och passagerare

anmärkning:

Hit räknas den EU-klassade inlandssjöfarten, kustsjöfarten, den nationella passagerarsjöfarten och annat inrikes transportarbete med fartyg. Av det totala svenska godstransportarbetet står fartygstransporten i dag för 7 procent.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014