Ikon för Rikstermbanken

informationsteknik

svenska termer: informationsteknik
informatik
definition:

den vetenskapliga studien av hur information bearbetas och presenteras

anmärkning:

Ämnet studerar hur interaktion sker mellan system vilka lagrar, bearbetar och förmedlar information. Ämnet har även kognitiva och sociala aspekter. Maritim informatik betecknar tillämpningen av informatik i maritima tillämpningar.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014