Ikon för Rikstermbanken

handelsflotta

svensk term: handelsflotta
definition:

gods- och passagerarfartyg registrerade i ett visst land

anmärkning:

Handelsflottans storlek, mätt i dödvikt, visar den samlade och totala lastkapaciteten.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014