Ikon för Rikstermbanken

hamnstatskontroll

svensk term: hamnstatskontroll
definition:

kontroll av utländska fartyg som anlöper en svensk hamn i avsikt att kontrollera att internationella regelverk efterlevs

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014