Ikon för Rikstermbanken

flaggstat

svensk term: flaggstat
definition:

stat vars flagga ett fartyg för

anmärkning:

Alla fartyg måste följa flaggstatens säkerhets- och miljöregler.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014