Ikon för Rikstermbanken

fjärrfart

svensk term: fjärrfart
definition:

annan fart än inre fart och närsjöfart

anmärkning:

Fjärrfart innebär svenskflaggade lastfartyg som går i utrikes trafik, utanför närfartsområdet med gränslinjen Hanstholm–Lindesnäs eller Cuxhaven. Används ofta synonymt med transocean trafik och i skattesammanhang.

se även:
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014