Ikon för Rikstermbanken

feedertrafik

svensk term: feedertrafik
definition:

matartrafik från stora transoceana hamnar till mindre hamnar i Europa

anmärkning:

Feedertrafiken är ofta att betrakta som närsjöfart.

se även:
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014