Ikon för Rikstermbanken

fartygsingenjör

svensk term: fartygsingenjör
definition:

maskinbefäl med ansvar för maskin och teknisk utrustning ombord

anmärkning:

På större fartyg finns både förste och andre fartygsingenjör, liksom en teknisk chef/maskinchef.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014