Ikon för Rikstermbanken

fartygsagent

svensk term: fartygsagent
definition:

rederiets, befraktarens eller befälhavarens ombud i land som fungerar som sambandscentral vid ett hamnanlöp

anmärkning:

Ingår i det större begreppet skeppsmäklare.

se även:
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014