Ikon för Rikstermbanken

distansminut

svenska termer: distansminut
nautisk mil
sjömil
förklaring:

Motsvarar 1 852 meter.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014