Ikon för Rikstermbanken

containerfartyg

svensk term: containerfartyg
definition:

fartyg specialbyggt för transport av containrar

se även:
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014