Ikon för Rikstermbanken

coaster

svensk term: coaster
definition:

mindre bulkfartyg knappt 100 m långt och 15 m brett

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014