Ikon för Rikstermbanken

catamiser

svensk term: catamiser
definition:

kombinerad avgaspanna och katalysatoranläggning som återvinner värme från maskineriet och renar avgaserna från kväveoxider, NOₓ

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014