Ikon för Rikstermbanken

cabotage

svensk term: cabotage
förklaring:

Handlar om transport av gods eller passagerare, mot betalning, mellan nationella hamnar. Cabotage är inte tillåtet för annan flagg än svensk om inte rätt givits enligt bilaterala avtal, gällande EU-förordning eller nordiska avtal.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014