Ikon för Rikstermbanken

befraktning

svensk term: befraktning
definition:

hyra av användningen av ett fartyg

anmärkning:

Det kan antingen vara resebefraktning, vilket betyder att användningen av fartyget hyrs för en specifik resa, eller tidsbefraktning vilket betyder att användningen av fartyget hyrs för en viss tid.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014