Ikon för Rikstermbanken

befraktare

svensk term: befraktare
definition:

den som hyr användningen av ett fartyg

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014