Ikon för Rikstermbanken

Sveriges Skeppsmäklareförening

svensk term: Sveriges Skeppsmäklareförening
förklaring:

En branschorganisation för företag verksamma inom linjeagenturverksamhet, köp- och försäljning, befraktning och skeppsklarering.

se även:
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014