Ikon för Rikstermbanken

Sjöfartsverket

svensk term: Sjöfartsverket
förklaring:

Statlig myndighet och ett affärsverk med ansvar för farleder, lotsning, isbrytning, sjömätning och sjöräddning.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014