Ikon för Rikstermbanken

Sjöfartsforum

svensk term: Sjöfartsforum
förklaring:

Intresseförening för företag och organisationer inom det maritima klustret. Föreningens syfte och mål är att öka kunskapen om och utnyttjandet av sjöfarten och vattenvägen, stärka det maritima klustret och öka den maritima näringens möjligheter.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014