Ikon för Rikstermbanken

SOₓ

svenska termer: SOₓ
svaveloxid
förklaring:

Svavel reagerar med de flesta grundämnen och bildar många oxider. Svaveloxider bidrar bland annat till försurning av våra hav och sjöar.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014