Ikon för Rikstermbanken

MARPOL

svensk term: MARPOL
förklaring:

MARPOL är en konvention under IMO, som omfattar föroreningar till havs från fartyg (i operation eller vid olyckor).

engelska termer: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
MARPOL
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014