Ikon för Rikstermbanken

ISM

svensk term: ISM
förklaring:

Ett standardiserat regelverk för internationella organisationsregler ombord för en säker drift av fartyg och förhindrande av föroreningar.

engelska termer: International Safety Management Code
ISM
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014