Ikon för Rikstermbanken

IMO

svensk term: IMO
förklaring:

Ett regelsättande FN-organ inriktat på sjöfartsskydd och sjösäkerhet som arbetar med att minska fartygs negativa miljöpåverkan.

engelska termer: International Maritime Organization
IMO
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014