Ikon för Rikstermbanken

ESN

svensk term: ESN
förklaring:

En sammanslutning av Shortsea Promotion Centres (SPCs) i Europa. Nätverkets målsättning är att öka kunskapen om och förutsättningarna för short-sea shipping.

engelska termer: European Shortsea Network
ESN
 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014