Ikon för Rikstermbanken

älv

svensk term: älv
definition:

större flod

anmärkning:

Älvar och andra större floder kan utgöra en viktig vattenväg för gods- och passagerartrafik. Älven kan komplettera landsvägen och järnvägen i det inrikes transportsystemet. Göta älv går t.ex. parallellt med vägen och järnvägen och utgör en stor potential för ett hållbart och kostnadseffektivt transportsystem i regionen. En älv kan klassas som inre vattenväg, enligt EUs direktiv för inre vattenvägar, och då möliggöra inlandssjöfart.

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014